9 9ce79 1903348820Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів, магістрантів, аспірантів «Філологія, лінгводидактика, професійна комунікація в науковому дискурсі» 9 листопада 2017 року

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ -ЗАПРОШЕННЯ

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ -ЗАПРОШЕННЯ