alt28 серпня відбулось засідання наукової ради СумДПУ, на якому присутні заслухали звіт про обсяг виконаних наукових робіт двох стипендіатів Кабінету Міністрів України (Дєнєжнікова Сергія Сергійовича та Пшеничного Романа Миколайовича). Також відбулось затвердження Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних розробок молодих вчених за рахунок коштів загального фонду державного бюджету з 01.10.2017 р..

Наукові проекти:

«Синтез та властивості  нових електролітних та електродних матеріалів з флуорид-іонною провідністю для хімічних джерел стуруму»

(керівник Пшеничний Р.М.)

«Інституційно-технологічне проектування інноваційних мереж для системного забезпечення національної безпеки України» (керівник Омельяненко В.А.)

«Нетереві крайові задачі з коефіцієнтами, представленими знакозмінними рядами Люрота, для динамічних систем на часовій шкалі» (керівник Страх О.П.)

«Філософська інтерпретація конвергенції високих технологій у суспільстві ризику» (керівник Дєнєжніков С.С.).