P1090097 8baab 21141466816 грудня 2017 року викладачі кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності (к.п.н., доц. ПОЛЯНИЧКО А.О.; к.п.н., доц. ПОЛЯКОВА О.М.; к.п.н., викл. ГОНЧАРЕНКО О.В.) задля подальшого впровадження проекту«Гендерні стереотипи як чинник до прояву насильницьких дій в Сумському регіоні» (в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства») завітали до студентів Роменського коледжу КНЕУ імені В. Гетьмана.

Мета проекту: виявлення рівня поширеності гендерних стереотипів у студентському середовищі Сумського регіону та їх сім’ях; привернення уваги молоді до актуальних для українського суспільства проблем протидії сімейному насильству, забезпечення рівних прав жінок і чоловіків; профілактика випадків насильства щодо дітей і підлітків шляхом поглиблення знань цільової аудиторії про різновиди наслідків насильницьких дій та засоби їх попередження і подолання.

Основні завданнями проекту: опитування молоді Сумського регіону з проблеми насильства в сім’ї та його гендерного підґрунтя; проведення інтерактивних просвітницько-профілактичних заходів задля підвищення обізнаності цільової аудиторії з питаньпопередження сімейного насильства, його гендерної зумовленості, жорстокого поводження з дітьми, подолання гендерних стереотипів у сучасному суспільстві; формування свідомості молодого покоління щодо нетерпимого ставлення до насильства та сприяння утвердженню ненасильницької ідеології в територіальних громадах Сумського регіону та в українському суспільстві в цілому.