Навчально-науковий Інститут фізичної культури

Кафедра логопедії

Запрошує на навчання на 2017 – 2018 навчальний рік

За напрямом підготовки «Спеціальна освіта. Логопедія»

Додаткова спеціалізація "Спеціальна психологія"

Дательніша інформація за посиланням > Інформація для абітурієнтів

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА КАФЕДРИ ЛОГОПЕДІЇ

У 2006 році в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка було започатковано нову спеціальність «Корекційна освіта. Логопедія».
Спочатку секція логопедії працювала при кафедрі фізичної реабілітації (2006 – 2007 навчальний рік).
Протягом 2007 – 2011 року секція логопедії функціонувала при кафедрі логопедії та біологічних основ фізичної культури.
З вересня 2011 року утворилася самостійна кафедра логопедії.

IMG 1701 1f360 203478271 cb652 299436591

СКЛАД КАФЕДРИ ЛОГОПЕДІЇ

На кафедрі працює 11 науково-педагогічних працівників, з них: 1 професор; 3 доцента; 5 кандидатів педагогічних наук; 1 кандидат психологічних наук; 2 старші викладачі; 2 викладачі та 2 лаборанти.

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРОЮ ЛОГОПЕДІЇ

kravchenko a.i 19d45 249536543Кравченко Анатолій Іванович – професор, кандидат педагогічних наук. Працює в університеті з 1983 року.

Базова освіта: Сумське медичне училище. Фельдшер – 1979 р.; Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, ОКР – спеціаліст – 1988 р.; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, ОКР – магістр – 2016 р., диплом з відзнакою, кваліфікація – логопед, викладач корекційної освіти; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, ОКР – спеціаліст (диплом з відзнакою) – 2017 р., кваліфікація – фізичний реабілітолог.
Звання професора (рішення атестаційної колегії МОН України від 28.04.2015 р.).

Нагороди: грамота МОН України (№99068) (2005 р.), знак «Відмінник освіти України» (від 20.10.2008р.), нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» (2014 р.), нагрудний знак «Ушинський К. Д.» (2017 р.)

Тема кандидатської дисертації: Корекція заїкання дітей молодшого та середнього шкільного віку засобами комплексної фізичної реабілітації. Захист відбувся в Інституті спеціальної психології м. Київ.

Основні фахові курси: вступ до спеціальності, основи медичних знань, актуальні проблеми корекційно-логопедичної роботи, фізична реабілітація та логопедична гімнастика, нетрадиційні засоби відновлення у ФКіС, логопедія, історія логопедії, спецметодика фізичного виховання.

Коло наукових інтересів: корекційна педагогіка, логопедія.

Загальна кількість публікацій: 193, із них понад 70 фахових статей 1 підручник та 6 посібників із грифом МОН, 1 колективна монографія. Починаючи з 2013 до 2017 року підготовлено та видано 60 публікацій.

Список наукових і навчально-методичних праць

Основні публікаці за останні роки

ЗАВІДУВАЧ СЕКЦІЄЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ОСВІТНІХ МЕТОДИК

moroz l.v 61e65 1565016272Мороз Людмила Василівна – доцент кафедри логопедії, кандидат педагогічних наук.

Працює в університеті з 2001 року.

Базова освіта: СумДПУ імені А.С. Макаренка, факультет фізичної культури, вчитель фізичної культури і валеології, керівник спортивної секції, організатор туристичної роботи, ОКР – спеціаліст – 2001 р.
СумДПУ імені А.С. Макаренка 2013 р., природничо-географічний факультет, ОКР “спеціаліст”, спеціальність”Біологія”, кваліфікація “Біолог. Вчитель біології”.
Аспірантура СумДПУ імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка (2002-2005 рр.)

Нагороди: грамоти ректора університету (2007, 2008 рр.), Начальника управління освіти і науки (2009 р.), подяки ректора (2010, 2011 рр.) й облдержадміністрації (2010, 2011, 2015 рр.), подяка Навчально-наукового інституту фізичної культури СумДПУ імені А. С. Макаренка (2014 р.).

Додаткові відомості: Сертифікат учасника майстер-класу «Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития у детей раннего и дошкольного возраста», квітень 2013 року.

Основні фахові курси: психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи, мовленнєві і сенсорні системи та їх порушення, неврологічні основи логопедії.

Коло наукових інтересів: корекційна педагогіка, логопедія.

Загальна кількість публікацій:73 наукових та навчально-методичних праці (із них 57 статей (17 фахових та 1 закордонна), 16 навчально-методичних.

Список наукових і навчально-методичних праць

Основні публікаці за останні роки

stahova l.l 10580 898787249Стахова Лариса Львівна – доцент кафедри логопедії, кандидат педагогічних наук.

Працює в університеті з 2010 року.

Базова освіта: Іркутський державний педагогічний інститут, спеціальність «Олігофренопедагогіка з додатковою спеціальністю логопедія», 1995 р.

Тема кандидатської дисертації: «Проектування методичної системи розвитку професійної компетентності учителя-логопеда дошкільного навчального закладу в умовах професійного середовища», 2010 р.

Нагороди: грамота Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2009); грамоти міського голови м. Суми (2009, 2015) ; відзначена правом занесення на алею слави освітян м. Суми (2011)

Основні фахові курси: логопедія, спеціальна методика розвитку мовлення, професійна компетентність логопеда, спеціальна методика розвитку мовлення та початкового навчання мови, логопедія з методикою викладання.

Коло наукових інтересів: корекційна педагогіка, логопедія.

Загальна кількість публікацій: має понад 44 публікації. Починаючи з 2013 до 2017 року підготовлено та видано 30 публікацій.

Список наукових і навчально-методичних праць

Основні публікаці за останні роки

lastochkina o.v 657c6 864691885Ласточкіна Олена Володимирівна – доцент кафедри логопедії, кандидат педагогічних наук.

Працює в університеті з 2006 року.

Базова освіта: СумДПІ імені А. С. Макаренка, спеціальність «Фізика та математика», кваліфікація «Вчитель фізики, математики, астрономії та безпеки життєдіяльності» (1999 р.).

СумДПУ імені А. С. Макаренка, спеціальність «Дефектологія», кваліфікація «Вчитель загальноосвітньої спеціальної (корекційної) школи. Логопед» (2007 р.).

Аспірантура СумДПУ імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» (2010 р.)

Тема кандидатської дисертації: «Пізнавальні завдання як засіб підготовки дітей із тяжкими порушення мовлення до навчання в школі». Захист відбувся у НПУ імені М.П. Драгоманова (2014 р.) .

Нагороди: грамота Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за особисті трудові досягнення у професійній діяльності та вагомий внесок у розвиток вищої освіти (наказ № 282 к/з від 27.11.2014 р.) та грамота Голови Сумської обласної державної адміністрації (22.10.2014 р.), подяка ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка (2015 р.); грамота Голови Сумської обласної державної адміністрації (2015 р.).

Основні фахові курси: спеціальна педагогіка з історією логопедії, спеціальна методика математики з основами математики, актуальні проблеми корекційно-логопедичної роботи, спеціальна методика формування елементарних математичних уявлення, інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання, логопедія, логопедичний масаж, логопедичний масаж при тяжких порушеннях мовлення, документація в логопедії, нормативне забезпечення в корекційно-логопедичній діяльності, основи інклюзивної освіти, логопедичні технології.

Коло наукових інтересів: корекційна педагогіка, логопедія.

Загальна кількість публікацій: 38, з них 3 одноосібні навчально-методичні посібники; 6 одноосібних наукових статей та 3 статті зі співавторами у педагогічних фахових виданнях України та Білорусії; 7 одноосібних статей і 14 статей зі співавторами в інших вітчизняних та зарубіжних педагогічних і філософських видання виданнях. Починаючи з 2013 до 2017 року підготовлено та видано 21 публікацію.

Список наукових і навчально-методичних праць

Основні публікаці за останні роки

harchenko t.g 91084 1664291527Харченко Тамара Григорівна – старший викладач кафедри логопедії, кандидат психологічних наук.

Базова освіта: СумДПУ імені А. С. Макаренка, спеціальність «Історія», кваліфікація «Вчитель історії» (2001р.).

СумДПУ імені А.С. Макаренка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Практична психологія», кваліфікація «Вчитель історії. Практичний психолог в закладах освіти» (2003р.).

Аспірантура НПУ імені М.П.Драгоманова (м. Київ), денна форма навчання, спеціальність – спеціальна психологія (2010р.).

Тема кандидатської дисертації: «Психологічний супровід процесу ресоціалізації засуджених з вадами психічного розвитку».

Нагороди: Грамота ректорату СДПУ імені А.С. Макаренка (2013 р.), Грамота міського голови за вагомий внесок у розвиток вищої освіти, високі показники у науково-дослідній і методичній роботі та з нагоди 90-річчя з дня заснування Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка (2014 р.), Грамота Управління пенітенціарної служби України в Сумській області за активну співпрацю з підвищення рівня професійної компетентності персоналу кримінально-виконавчої служби Сумської області (12 березня 2015 р.), Грамота ректорату СДПУ імені А. С. Макаренка до Днів науки (травень 2016 р.); подяки УДПтС в Сумській області (2007 – 2015 рр.) за співпрацю.

Основні фахові курси: спеціальна психологія; основи психокорекції та психоконсультування осіб із порушеннями мовлення; психолінгвістика; загальна, вікова та педагогічна логопсихологія, психопатологія.

Коло наукових інтересів: психологічні особливості осіб з психофізичними вадами, психологічні особливості ресоціалізації засуджених з вадами психічного розвитку.

Член Громадської Ради при Управлінні пенітенціарної служби України в Сумській області.

Загальна кількість публікацій: є автором 18 публікацій, із них 1 у зарубіжному виданні, 2 у загальнонаукових виданнях, 11 - в матеріалах міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Список наукових і навчально-методичних праць

 

zelinska-lyubchenko k.o 3b562 383785101Зелінська-Любченко Катерина Олександрівнастарший викладач кафедри логопедії, кандидат педагогічних наук.

Працює в університеті з 2008 року.

Базова освіта: СДПУ імені А.С. Макаренка, факультет педагогіки та практичної психології, вчитель загальноосвітньої (корекційної) школи, педагог соціально-реабілітаційних закладів для осіб з особливостями інтелектуального розвитку, ОКР – бакалавр (2008 р.).

СДПУ імені А.С. Макаренка, факультет післядипломної та додаткової освіти, спеціальність: «Управління навчальним закладом», ОКР – магістр (2009 р.).

СДПУ імені А.С. Макаренка, Інститут фізичної культури, спеціальність: «Корекційна освіта. Логопедія», ОКР – магістр (2014 р.).

СумДПУ імені А. С. Макаренка, ННІФК, спеціальність: «Фізична реабілітація», ОКР – спеціаліст (2017 р.).

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток комунікативних умінь дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними вадами засобами арттерапії». Захист відбувся у НПУ імені М.П. Драгоманова (2014 р.).

Нагороди: грамоти Ректора університету (2011 та 2015 роки), грамота Управління освіти (Н. від 05.05.2014 № 76 к/з) та грамоти Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (Н. № 282-к/з від 27.11.2014 та Н. № 183-к/з від 01.10.2015).

Основні фахові курси: загальна, вікова та педагогічна логопсихологія, психопатологія, спеціальна методика розвитку мовлення, логопедичний практикум, методи відбору дітей в спеціальні логопедичні заклади, основи арттерапії, логопедія, історія логопедії, клініка інтелектуальних порушень, логопедія з методикою викладання, основи інклюзивної освіти, методи відбору дітей в спеціальні логопедичні заклади, інноваційні технології в логопедії.

Коло наукових інтересів: корекційна педагогіка, логопедія.

Загальна кількість публікацій: 55, із них 4 статті у міжнародних виданнях, 10 – у фахових виданнях України та 3 посібники із грифом МОН. Починаючи з 2012 до 2017 року підготовлено та видано 49 публікацій.

Список наукових і навчально-методичних праць

Основні публікаці за останні роки

kravchenko i.v 46f03 125949660Кравченко Ірина Вікторівна – викладач кафедри логопедії, магістр педагогічної освіти.

Працює в університеті з 2006 року. Навчається в аспірантурі СумДПУ імені А.С.Макаренка

Базова освіта: СДПІ ім. А.С.Макаренка, факультет філологічний, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури, ОКР – спеціаліст (2001 р.).

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, магістратура, спеціальність «Педагогіка вищої школи» (2008 р.).

Науковий напрям: корекційна педагогіка. Логопедія.

Тема дисертації: «Становлення і розвиток системи спеціальних навчально-виховних закладів України (20 – 90-ті роки ХХ століття)».

Нагороди: грамота ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка з нагоди 90-річчя з дня заснування університету, м. Суми, 10 грудня, 2014 рік; грамота міського голови (2016 р.).

Основні фахові курси: вступ до мовознавства з основами риторики та культури мовлення корекційного педагога, теорія і методика виховання дітей молодшого шкільного віку з вадами мовлення, спеціальна методика початкового навчання української мови, ігри в логопедичній роботі, спеціальна методика української мови в початкових класах шкіл для дітей з ТМП, основи школознавства, інтерактивне навчання в логопедії, логоритміка з методикою викладання, інноваційні технології в логопедії, актуальні проблеми педагогічної теорії та практики.

Коло наукових інтересів: корекційна педагогіка, логопедія.

Загальна кількість публікацій: 28, з них 1 фахова, 3 навчальні посібники. Починаючи з 2013 до 2017 року підготовлено та видано 17 публікацій.

Список наукових і навчально-методичних праць

Основні публікаці за останні роки

emyasheva m.yu 1943252640Заушнікова Марина Юріївна – викладач кафедри логопедії. Відповідальний секретар збірника наукових праць Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми логопедії та реабілітації». Аспірант Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Працює в університеті з 2006 року.

Базова освіта: Сумський державний педагогіний університет імені А.С. Макаренка, факультет природничо-географічний, кваліфікація: вчитель біології, валеології та основ екології. Практичний психолог у закладах освіти. ОКР – спеціаліст (2003 р.).

Сумський державний університет, квалікація: інженер з якості. ОКР – спеціаліст (2004 р.)

Нагороди: грамота Ректора університету (2014 рік) та грамота Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (Н. № 192-к/з від 20.10.2015).

Додаткові відомості:

 • Сертифікат учасника майстер-класу «Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития у детей раннего и дошкольного возраста», квітень 2013 року.
 • Сертифікат учасника тренінга «Нейро-сенсорная психодиагностика в работе детского психолога», січень 2015 року.
 • Сертифікат учасника Vзимового міського Психологічного марафону № 1509 «Психолог і я», лютий 2015 року.
 • Сертифікат учасника тренінга «Психосоматика. Найти и подружиться; понять и обезвредить», березень 2015 року.
 • Сертифікат учасника тренінга «Метафорические ассоциативные карты в работе психолога», липень 2015 року.

Основні фахові курси: загальна, вікова та педагогічна логопсихологія, образотворче мистецтво з методикою, психопатолоія, спеціальна методика дошкільного виховання, основи медичних знань, психолінгвістика, актуальні проблеми корекційно-логопедичної роботи, логоритміка з методикою викладання, ручна праця з методикою, мовленнєві і сенсорні системи та їх порушення, гігієна дітей та підлітків у системі корекційної освіти, неврологічні основи логопедії.

Коло наукових інтересів: педагогічна та вікова психологія.

Загальна кількість публікацій: понад 21, співатор навчального посібника: «Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія». (2013, 2014 р. перевидання), автор методичних рекомендацій: Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Образотворча діяльність з методиками (2013, 2014, 2015 роки); автор 3 статей у наукових виданнях рекомендованих ВАК України як фахові, 9 статей у інших наукових збірниках та 3 тез. Починаючи з 2013 до 2016 року підготовлено та видано 18 публікацій.

Список наукових і навчально-методичних праць

Основні публікаці за останні роки

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

 • • Вступ до спеціальності «»Корекційна освіта і педагогічна деонтологія;
  • Логопедія;
  • Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології;
  • Вступ до мовознавства з оновами риторики та культури мовлення корекційного педагога;
  • Основи генетики;
  • Гігієна дітей і підлітків у системі корекційної освіти;
  • Ігри в логопедичній роботі;
  • Клініка інтелектуальних порушень;
  • Актуальні проблеми корекційно-логопедичної роботи;
  • Актуальні проблеми педагогічної теорії та практики;
  • Основи психокорекції та психоконсультування осіб з порушеннями мовлення;
  • Спеціальна психологія;
  • Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення;
  • Неврологічні основи логопедії;
  • Інноваційні технології в логопедії;
  • Основи наукових досліджень у корекційній освіті;
  • Основи медичних знань;
  • Основи природознавства;
  • Логоритміка з методикою викладання;
  • Психолінгвістика;
  • Психопатологія;
  • Образотворче мистецтво з методиками;
  • Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання;
  • Спецметодика формування елементарних математичних уявлень;
  • Спецметодика української мови в початкових класах щкіл для дітей із ТПМ;
  • Соціально-правове забезпечення;.
  • Спеціальна методика математики;
  • Спеціальна педагогіка з історією;
  • Спецметодика фізичного виховання;
  • Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія;
  • Спецметодика початкового навчання української мови;
  • Спецметодика Я і Україна;
  • Спецметодика розвитку мовлення;
  • Спеціальна дошкільна педагогіка;
  • Спецметодика дошкільного виховання та інші.

СФЕРА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КАФЕДРИ ЛОГОПЕДІЇ

 Кафедра логопедії співпрацює Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова (факультетом корекційної педагогіки та психології), Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського, Кам’янець-Подільським національним університетом ім. Івана Огієнка, Донбаським державним педагогічним університетом, Бердянським державним педагогічним університетом, Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка, Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського, Косівщинською школою-інтернатом для дітей з вадами слуху, Сумськими ЗОШ №25, ЗОШ №3, ЗОШ №15, Сумською гімназією № 1, Сумським дитячим садком «Веселка» №8, Сумським спеціалізованим дошкільним навчально-виховним закладом «Посмішка» №20, НВК №9 «Веснянка», Сумським ДНЗ (ясла-садок) №17 «Радість», ДНЗ №12 «Олімпійський», ДНЗ №21 «Волошка», Сумським обласним центром «Інваспорт».
З 2013 року викладачі кафедри логопедії працюють над оновленою колективною темою: «Науково-педагогічні засади корекційного процесу серед осіб з психофізичними вадами» (№ держреєстрації 0113U004665 на 2013 – 2017 рр.).
Викладачі кафедри логопедії приймають участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, регіональних та міських науково-практичних конференціях, семінарах та симпозіумах, біологічного, педагогічного, психологічного та корекційного напрямків.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Викладачами кафедри логопедії видано методичні рекомендації, методичні розробки та навчальні посібники з дисциплін, які викладаються на кафедрі:

 1. Кравченко А.І., Мороз Л.В. Анатомія, фізіологія, патологія дітей і підлітків / Навчальний посібник для студентів напряму підготовки “Корекційна освіта” (логопедія) вищих педагогічних навчальних закладів. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 182 с. (Гриф МОН МС України, лист № 1/11-2653 від 28.02.12.).
 2. Кравченко А.І., Ливиненко В.А. Арттерапія та артпедагогіка в логопедичній роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку / Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – Суми : 2012. – 136 с. (Гриф МОНМСУ лист № 1/11-18103. від 21.11.2012 р.).
 3. Купина В.В., Кравченко А.І., Устянський О.О. Анатомія людей. Том і. В трьох томах / Підручник для студентів інститутів та факультетів фізичної культури. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 362 с. (Гриф МОН МС України, лист № 1/11-318 від 16.01.13 р.). – (32,80 др.арк., доля співавтора Кравченко А.І. – 25 друк.арк.)
 4. Кравченко А. І. Корекції заїкання засобами комплексної фізичної реабілітації: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.І. Кравченко. – Суми, 2013. – 178 с. (Гриф МОН МС України, лист № 1/11-11538 від 15.07.13 р.). (7,4 друк. арк.);
 5. Кравченко А. І. Застосування засобів арттерапії у роботі з дітьми молодшого шкільного віку, що мають відхилення інтелектуального розвитку/ А.І. Кравченко, К.О.Зелінська : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – Суми, 2013. – 178 с. (Гриф МОН МС України, лист № 1/11-17359 від 13.11.13 р.).
 6. Кравченко А. І., Литвиненко В. А., Зелінська К.О. Арттерапія у корекційно-логопедичній роботі серед дітей з порушеннями психофізичного розвитку: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – 184 с.
 7. Кравченко А.І., Мороз Л.В., Кравченко І. В. Вступ до спеціальності /Навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта» (Логопедія) вищих педагогічних навчальних закладів. – Суми: СумДПУ ім.А. С.Макаренка, 2012.– 268 с.
 8. Ласточкіна О.В. Логопедичний масаж: курс лекцій. / Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Корекційна освіта. Логопедія». – Суми: СумДПУ іменіА.С.Макаренка, 2012. – 100 с.
 9. Андросова В. М. Логопедична практика в дошкільному навчальному закладі : Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта» (Логопедія) вищих педагогічних навчальних закладів. – Суми: СумДПУ ім.А. С.Макаренка, 2012. – 260 с.
 10. Кравченко І.В. Мовленнєва культура вчителя-логопеда / Навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта» (логопедія) вищих педагогічних навчальних закладів. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 167 с.
 11. Кравченко А. І.Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Педагогічна освіта»,спеціальності 6.010105 «Корекційна освіта. Логопедія»вищих навчальних закладів / А. І. Кравченко, К. О. Зелінська, М. Ю. Ємяшева. – Суми, 2013. – 314 с.
 12. Ласточкіна О.В. Соціально-правове забезпечення: навчальний посібник для студентів спеціальності «Корекційна освіта. Логопедія». – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 140 с.
 13. Кравченко А.І., Мороз Л.В., Кравченко І.В. Особливості корекційно-реабілітаційної роботи при графоспазмі // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. №. – С. 142-144.
 14. Зелінська К.О. Можливості використання лялькового театру в роботі з розумово відсталими дітьми молодшого шкільного віку /Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. В. О. Гаврилова, В.І. Співака. – Вип ІХХ. В двох частинах. Частина 2. Серія: Соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2012 – С. 81 – 88.
 15. Кривцова О.Я. Корекційно-логопедична робота з подолання заїкання у підлітків // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова: серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. зб. наук. праць. – К., 2012. – № 22. – 12 с.
 16. Мороз Л.В. Характеристика рухливості у суглобах дітей молодшого шкільного віку з ДЦП / Л.В. Мороз // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації: матеріали І обласної науково-практичної конференції. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 244 с. – С. 72-78.
 17. Мороз Л.В. Аналіз складових компонентів рухової активності молодших школярів з дитячим церебральним паралічем / Л.В. Мороз, Н.М. Скачедуб : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. – Вип. XV. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 462 с. – С. 379-383.
 18. Кравченко А.І. Анатомія, фізіологія, патологія дітей і підлітків / А.І. Кравченко, Мороз Л.В. навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта» (логопедія) вищих педагогічних навчальних закладів. – Суми: СумДПУ ім.А. С.Макаренка, 2010. – 214 с.
 19. Кравченко А. І.Дихальна гімнастика при корекції заїкання. Методичний посібник / А. І. Кравченко. –Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013. – 47 с.
 20. Стахова Л.Л. Формування звуко-складової структури мовлення у дітей зі стертою дизартрією. Методичний посібник / Л.Л. Стахова. – Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013. – 30 с
 21. Мороз Л.В. Ігри-драматизації в корекційній роботі з молодшими школярами з ДЦП / Л. В. Мороз // за результатами НДР викладачів СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008.
 22. Андросова В. М. Використання монтессорівських сенсорних вправ для розвитку і корекції мовлення у дітей дошкільного віку / В. М. Андросова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали І обласної науково-практичної конференції м. Суми. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – С. 86-92.
 23. Зелінська К.О. Арттерапія для дітей з особливими потребами / К.О. Зелінська, А.І. Кравченко // зб. Наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. 15. Серія: соціально-педагогічна. – Камнець Подільський : Аксіома, 2010. – С. 48-51.
 24. Зелінська К.О. Роль елементів театральної діяльності у подоланні комунікативної дезадаптації молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку / К. О.Зелінська // Матеріали І обласної науково-практичної конференції: – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 2010. – С.135 – 141.
 25. Ємящева М.Ю. Застосування казкотерапії як методу психокорекції / М.Ю. Ємяшева // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали І міського науково-практичного семінару: – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – С.13 – 19.
 26. Ємящева М.Ю. Особливості екологічної свідомості студентів-логопедів / М.Ю. Ємяшева // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – С. 108 – 113.
 27. Кравченко А. І. Теоретичне і практичне значення засобів фізичної реабілітації футболістів з обмеженими можливостями / А. І. Кравченко, М. Б. Чхайло / Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. Наук. праць. Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського. Т. 2: – Випуск 8. – Вінниця, 2009. – С. 80-89.
 28. Кравченко А. І. Психокорекція футболістів з обмеженими можливостями / А. І. Кравченко, М. Б. Чхайло // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). Бердянськ, БД.П.У. – 2010. – № 2 – С. 276-280.
 29. Кравченко А. І. Застосування гірудоакупунктури при фізичних навантаженнях осіб з вадами зору / А. І. Кравченко, М. Б. Чхайло // Науковий часопис Н.П.У. імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені Н.П. Драгоманова. – 2010. – №13. – С. 140-143.
 30. Кравченко А. І. Методика точкового масажу при вегето-судинній дистонії / А. І. Кравченко, А. В. Мордвінова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації. Матеріали І обласної науково-практичної конференції: – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка. 2010 р. – С. 147-154.
 31. Кравченко А. І. Реабілітаційні аспекти та фізіологічні засади фізичних навантажень осіб із вадами зору / А. І. Кравченко, М. Б. Чхайло, І. В. Кравченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації. Матеріали І обласної науково-практичної конференції: – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 2010 р. – С. 188-198.
 32. Кравченко А. І. Роль фізичних вправ у зміцненні здоров’я та розвитку дітей з вадами зору / А. І. Кравченко // Освіта і здоров’я: формування здоров’я дітей і підлітків та молоді в умовах навчального закладу. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 2010 р. – С. 207-212.
 33. Кравченко А. І. Особливості оздоровчо-реабілітаційного впливу немедикаментозних засобів на організм спортсменів-футболістів з обмеженими можливостями / А. І. Кравченко, М. Б. Чхайло // Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: – Херсон: Херсонський державний університет. 2010 р.
 34. Кравченко А. І. Механізми лікувальної дії фізичних вправ на організм людини з обмеженими можливостями / А. І. Кравченко, Н. Н. Скачедуб // Актуальні проблеми валеології і реабілітації : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Тавричеський державний університет імені В. І. Вернадського. Симферопіль, 2010 р. – С. 71-74.
 35. Кравченко А. І. Вплив фізичного тренування на життєдіяльність і здоров’я людини / А. І. Кравченко, Н. Н. Скачедуб // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції: у 2 Т. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010 р. Т. 2. – С. 33-36.
 36. Ласточкина О. В. Пізнавальні завдання випереджаючого характеру у навчанні старших дошкільників із тяжкими порушеннями мовленнями / О. В. Ласточкина, А. І. Кравченко // Науковий часопис імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія : збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010 р. – № 15. – С. 137-140.
 37. Кравченко А. І. Застосування лікувальних фізичних вправ для футболістів з обмеженими можливостями після травматичних ушкоджень / А. І. Кравченко, М. Б. Чхайло // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології: збірник наукових праць. – Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університет „Україна”, 2010 р. – № 5. – С. 42-47.
 38. Огнєва Т. О. Методика застосування точкового масажу у дітей молодшого шкільного віку при заїканні / Т. О. Огнєва, А. І. Кравченко // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : збірник наукових праць. – Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університет „Україна”, 2010 р. – № 5. – С. 64-67. – 0,16 др.арк.
 39. Кравченко А. І. Корекція вад мовлення у дітей з ДЦП / А. І. Кравченко, Н. В. Симбірська // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації. Матеріали І обласної науково-практичної конференції: – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 2010 р. – С. 147-154.
 40. Ласточкина О. В.Формування готовності дітей із ТПМ до навчання в школі засобами пізнавальних завдань випереджаючого характеру / О. В. Ласточкина, А.І.Кравченко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка . – Вип. 15. Серія: соціально-педагогічна. – Камнець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 141-144.
 41. Кравченко А. І. Розвиток психосоматичного самосприйняття підлітків із заїканням / О.Я. Кривцова, А.І. Кравченко // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова: серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. зб. наук. праць. – К., 2010. – № 16. – с. 272 - 276.
 42. Ласточкіна О.В. Вплив засобів медіа на мовленнєвий розвиток дитини / О.В. Ласточкіна, В.М. Ласточкін // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали І обласної науково-практичної конференції м. Суми. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – С. 40 – 46.
 43. Ласточкіна О.В. Соціальні умови психофізичних порушень дошкільників / О.В. Ласточкіна, В.М. Ласточкін // Наукові пошуки: Збірник наукових праць молодих учених, присвячений 85-річчю Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – С. 229 – 231.
 44. Ласточкіна О.В. Інноваційні процеси в дошкільній освіті / О.В. Ласточкіна, В.М. Ласточкін // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / за ред. В.В.Кузьменко та ін. Херсон: РІПО, 2010. – Випуск 7. – С.66 – 69.
 45. Ласточкина Е. В. Мировоззрение дошкольников в современных условиях интенсивной информатизации / Е. В. Ласточкина // Сборник материалов Международной конференции «Трансформация образования и мировоззрения в современном мире». – Минск: БГПУ имени Максима Танка, 2010.
 46. Кривцова О.Я. Особенности физического развития подростков с заиканием / О.Я. Кривцова, А.І. Кравченко // СборникматериаловМеждународнойконференции«Трансформация образования и мировоззрения в современном мире». – Минск: БГПУ имени Максима Танка, 2010.
 47. Кривцова О.Я. Розвиток логопедичної допомоги підліткам із заїканням / Кривцова О.Я. // Логопед : зб. наук. Праць НПУ ім. М.П.Драгоманова.
 48. Кривцова І. В. Підготовчий етап корекційної роботи як основа корекції фонетико-фонематичної системи мовлення дошкільника із ФФНМ / І. В. Кравцова, Л.Л. Стахова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали І обласної науково-практичної конференції м. Суми. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – С. 141-146.
 49. Стахова Л.Л. Рівень професійної компетентності вчителя-логопеда як необхідна передумова ефективної корекційної роботи / Л.Л. Стахова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали І обласної науково-практичної конференції м. Суми. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – С. 165-170.
 50. Кравченко А. І. Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія : навч. посібн. для студентів напряму підготовки «Педагогічна освіта», спеціальності 6.010105 «Корекійна освіта. Логопедія» вищих навчальних закладів / А. І. Кравченко, К. О. Зелінська, М. Ю. Ємяшева // Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 258 с.
 51. Купина В. В. Анатомія людини. Т 1. Підручник для студентів інститутів та факультетів фізичної культури / В. В. Купина, А. І. Кравченко, О. О. Устянський – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 362 с.
 52. Кравченко А. І. Дихальна гімнастика при корекції заїкання/ А. І. Кравченко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 39 с.
 53. Кравченко А. І. Застосування засобів арттерапії у логопедичній роботі з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. І. Кравченко, В. А. Литвиненко, К. О. Зелінська – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – 184 с.
 54. Кравченко А. І. Арттерапія та артпедагогіка в логопедичній роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. І. Кравченко, В. А. Литвиненко // Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2012. – 136 с.
 55. Кравченко А. І.  Анатомія, фізіологія, патологія дітей і підлітків: навч. посібник для студентів напряму підготовки “Корекційна освіта” (логопедія) вищих педагогічних навчальних закладів / А. І. Кравченко, Л. В. Мороз. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 180 с. (Гриф МОН МС України, лист № 1/11-2653 від 28.02.2012 р.)
 56. Кравченко А. І. Застосування засобів арттерапії у роботі з дітьми молодшого шкільного віку, що мають відхилення інтелектуального розвитку : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Кравченко, К. О. Зелінська. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 177 с. (Гриф МОН МС України, лист № 1/11-17359 від 13.11.2013 р.).
 57. Кравченко А. І. Корекція тяжких мовленнєвих вад за допомогою акупресури : навч.-метод. посібник для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Кравченко, Л. В. Мороз, К. О. Зелінська. – Суми, 2013. – 240 с.
 58. Кравченко А. І. Спортивна морфологія з основами анатомії : навч. посібник для студентів галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» факультетів фізичного виховання педагогічних університетів / А. І. Кравченко, Л. М. Іваненко. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – 148 с.
 59. Шеремет М. К. Організація корекційно-розвивальної роботи в групах для дітей із порушеннями мовлення (орієнтовне планування та методичні рекомендації) / М. К. Шеремет, Л. Л. Стахова, І. В. Кравцова, А. І. Кравченко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка,  2014. – 186 с.
 60. Андросова В. М. Дислалія : хрестоматія. Ч. І : навч. посібник для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта. Логопедія» вищих педагогічних навчальних закладів / упор. В. М. Андросова. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – 264 с.
 61. Андросова В. М. Дислалія : хрестоматія. Вади вимови звуків і шляхи їх подолання у працях вчених-логопедів Росії та України. Ч. ІІ : навч. посібник для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта. Логопедія» вищих педагогічних навчальних закладів  / упор. В. М. Андросова. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 392 с.
 62. Андросова В. М. Дислалія : хрестоматія. Ч. ІІІ : навч. посібник для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта. Логопедія» вищих педагогічних навчальних закладів / упор. В. М. Андросова. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 112 с.
 63. Логопедичний масаж : курс лекцій для студентів спеціальності «Корекційна освіта. Логопедія» / упор. О. В. Ласточкіна. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – 100 с.
 64. Соціально-правове забезпечення : навч. посібник для студентів спеціальності «Корекційна освіта. Логопедія» / упор.: О. В. Ласточкіна.  – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 140 с.
 65. Л. Л. Стахова, І. В. Кравцова. Комплект навчально-методичних посібників:Стахова Л. Л. Розмовляйко. Домашній логопедичний зошит із розвитку мовлення дітей четвертого року життя / Л. Л. Стахова, І. В. Кравцова. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 48 с. Стахова Л. Л. Нумо, звуки, відгукніться! Домашній логопедичний зошит із розвитку мовлення дітей п’ятого року життя / Л. Л. Стахова, І. В. Кравцова. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 44 с. Стахова Л. Л. Нумо, звуки, відгукніться! Домашній логопедичний зошит із розвитку мовлення дітей шостого року життя / Л. Л. Стахова, І. В. Кравцова. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 44 с.
 66. Кравченко А. І. Вступ до спеціальності : навч. посібник для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта» (логопедія) вищих педагогічних навчальних закладів, – А. І. Кравченко, Л. В. Мороз, І. В. Кравченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 250 с.
 67. Кравченко І. В. Мовленнєва культура вчителя-логопеда : навч. посібник для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта» (логопедія) вищих педагогічних навчальних закладів / І. В. Кравченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 140 с.
 68. Кравченко І. В. Ігри у логопедичній роботі : навч. посібник для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта» (логопедія) вищих педагогічних навчальних закладів / І. В. Кравченко, А. І. Кравченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 260 с.
 69. Становлення та розвиток спеціальності «Логопедія» в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (до 10-річчя випускової кафедри) : колективна моногр. / кер. кол. авт. і наук. ред. к.п.н., проф. А. І. Кравченко. – Суми. : ФОП Цьома С.П., 2016. – 194 с.
 70. Стахова Л. Л. Щоб навчання було цікавим: Методичний посібник з формування фонетико-фонематичних процесів у дітей старшого дошкільного віку засобом зображувальної діяльності / Л. Л. Стахова, Г. В. Пелішенко. – 2016 р. – 55 с.
 71. Логопедичний кабінет у дошкільному навчальному закладі: навчальний посібник для студентів спеціальності «Корекційна освіта. Логопедія» / Укладач : О. В. Ласточкіна. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 116 с.
 72. Кравченко А. І. Загальна характеристика адаптаційно-корекційно-реабілітаційного етапу роботи центру «СКІФ» СумДПУ імені А. С. Макаренка / А. І. Кравченко // Педагогічні науки: теорія історія, інноваційні технології. Науковий журнал – №1/55 – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016 – С. 21 – 28.
 73. Кравченко А. І. Особливості надання комплексної допомоги підліткам із сенсорними порушеннями в центрі «Скіф» СумДПУ імені А. С. Макаренка / А. І. Кравченко // Педагогічні науки: теорія історія, інноваційні технології. Науковий журнал – №2/56 – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016 – С. 480 – 486. 
 74. Кравченко А. І. Корекційно-розвивальна методика подолання заїкання у дітей дошкільного віку / А. І. Кравченко, А. І. Харченко // Педагогічні науки: теорія історія, інноваційні технології. Науковий журнал – №5/59 – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016 – С. 388 – 394. 
 75. Кравченко І. В. Історико-педагогічні аспекти становлення спеціальної освіти в Україні / І. В. Кравченко // Педагогічні науки: теорія історія, інноваційні технології. Науковий журнал – №1/55 – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016 – С. 157 – 164. 
 76. Діагностика зв’язного мовлення у дітей із тяжкими порушеннями мовлення засобами пізнавальних завдань / О.В. Ласточкіна // Особлива дитина : навчання та виховання. – 2016. – №1. – С.47-53. 
 77. Зелінська-Любченко К. О. Роль елементів театральної діяльності у подоланні комунікативної дезадаптації молодших школярів із розумовою відсталістю // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 30: Збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 224 – 230 с. 
 78. Зелінська-Любченко К. О. Теоретичні засади вивчення проблеми моторної алалії: історичний аспект [Текст] / К. О. Зелінська-Любченко // Логопедія : Науково-методичний журнал. – 2016. – N 9. – С. 29 – 34.
 79. Зелінська-Любченко К. О. Теоретичний аналіз досліджень проблеми мовленнєвої діяльності / К. О. Зелінська-Любченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 1 (55) – С. 14 – 21. 
 80. Зелінська-Любченко К. О. Розвиток мовленнєвої діяльності у дошкільників в умовах онто- та дизонтогенезу / К. О. Зелінська-Любченко // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць : вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Камʼянець-Подільський : ПП Медобори – 2006, 2016. – Т. 1. – С. 144 – 154. 
 81. Зелінська-Любченко К. О. Фізіологічні механізми мовленнєвої діяльності / К. О. Зелінська-Любченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені. В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / За ред.. проф. А. Л. Ситченка – №1 (52), лютий 2016. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016 – С. 277 – 281. 
 82. Ємяшева М. Ю. Психологічний підхід до вивчення комунікативної компетентності / М. Ю. Ємяшева // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 2 до Вип. 35, Том І (13) : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2015. – С.157 – 162. 
 83. Заушнікова М. Ю. Комунікативна компетентність майбутнього логопеда: поняття, зміст та структура / М. Ю. Заушнікова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 3 до Вип. 36, Том ІІ (18) : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2016. – С. 33-40. – 470 с.  

Наша адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська 87, ауд. № 417 (IV навчальний корпус, 4-й поверх)
Тел.. 0505625687 – А. І. Кравченко.
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду