Робочі програми для аспірантів

014 Середня освіта (Російська мова)

Англійська мова

Іноземна мова для академічних цілей (Academic Writing)

Лінгвістика тексту: теорія та методика роботи з текстом

Менеджмент проектів

Методика викладання російської мови як іноземної

Наукова українська мова

Освіта обдарованих і талановитих: глобальний контекст

Педагогіка вищої школи

Технології апробації результатів дисертаційного дослідження

Філософія

035 Філологія (Українська література)

Англійська мова

Іноземна мова для академічних цілей (Academic Writing)

Менеджмент проектів

Методологія літературознавчого дослідження

Наукова українська мова

Освіта обдарованих і талановитих: глобальний контекст

Педагогіка вищої школи

Текстознавство

Технології апробації результатів дисертаційного дослідження

Філософія

Фонічна організація тексту