Робочі програми для аспірантів

014 Середня освіта (Російська мова)

Англійська мова

Іноземна мова для академічних цілей (Academic Writing)

Лінгвістика тексту: теорія та методика роботи з текстом

Менеджмент проектів

Методика викладання російської мови як іноземної

Наукова українська мова

Освіта обдарованих і талановитих: глобальний контекст

Педагогіка вищої школи

Технології апробації результатів дисертаційного дослідження

Філософія