1 a2ca5 864549780

turizm 1102540675

ЗАПРОШУЄ

НА НАВЧАНЯ у 2017-2018 н.р. ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ТУРИЗМ»

ЗА СТУПЕНЕВИМИ РІВНЯМИ:

«БАКАЛАВР З ТУРИЗМУ»

«МАГІСТР З ТУРИЗМУ»

turizm2 344493957

Спеціалізація:

1.Міжнародний туризм

2.Готельно-ресторанний бізнес

3.Активний туризм

Форма навчання: денна, заочна, дистанційна.

Термін навчання: Бакалавр 4 роки (або 2 роки за скороченою формою навчання), магістр – 1,5 роки.

Фінансова основа навчання:

Бюджет: 

- за умови, якщо сума балів ЗНО абітурієнта буде вищою за середній бал ЗНО по Україні.

Контракт:

- денна форма (бакалавр, магістр) – від 7500 грн./рік,

- заочна форма (бакалавр, магістр) – від 5500 грн./рік

Для вступу на спеціальність «Туризм» необхідні сертифікати ЗНО з таких предметів:

1. Українська мова та література

2. Математика або біологія

3. Історія України

Вступ БЕЗ ЗНО на 2-й чи 3-й курси можливий на основі одного із вказаних нижче документів:

- диплом молодшого спеціаліста,

- диплом молодшого бакалавра

- диплом про вищу освіту

- академічна довідка ВНЗ будь-якого профілю (очна, заочна, дистанційна форми навчання).

Сфера працевлаштування фахівця з туризму:

- Топ-менеджер державного управління в сфері туризму;

- Менеджер з туризму (менеджер туроператорів, турагенцій, турфірм);

- Фахівець візового центру;

- Гід, екскурсовод, супроводжуючий туристичних груп  (по Україні, СНД, Європі);

- Аніматор (готелі, ресторани, туристичні комплекси – Україна, Туреччина, Єгипет, Туніс, Китай);

- Інструктор з активного туризму (гірські піші та велосипедні, авто- та мото- маршрути по Карпатах, Кавказу, Алтаю, Альпах; сплави на байдарках по річках Східної та Західної Європи та Азії);

- Інструктор рекреаційного туризму (організація оздоровчо-рекреаційних заходів для туристів на гірськолижних, кліматичних та бальнеологічних курортах України (Буковель, Драгобрат, Яремче), Польщі, Чехії, Румунії, Болгарії);

- Топ-менеджер, менеджер, управитель, адміністратор готельно-ресторанних комплексів України та світу. 

Теоретична підготовка студентів ведеться з наступних циклів дисциплін:

1. Соціально-гуманітарного;

2. Загальноекономічного;

3. Фундаментального;

4. Природно-наукового;

5. Професійно-практичного;

6. Спортивно-оздоровчого циклів.

 

Практична підготовка студентів

I курс – навчальні практики: ознайомча практика «Вступ до фаху» та навчальна практика «Практика з активного туризму».

ІІ курс – навчальна практика "Організаційно-технологічна практика".

ІІІ курс – виробнича практика «За сезонами» (зимова та літня).

IV курс – виробнича практика "Комплексна бакалаврська практика".

VI курс – науково-педагогічна та виробнича  практики.

turizm3 134126375 turizm4 1387607167

turizm5 46378563 turizm7 1454498462

turizm8 360789642 turizm6 1737175904

bezymyannyy 432934763 bezymyannyy2 677392175

bezymyannyy3 1328873524 bezymyannyy5 152931903

bezymyannyy6 997720199 bezymyannyy4 715238655

Історична довідка

МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ КАФЕДРИ

Упродовж десятиліття Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка здійснює підготовку фахівців з туризму, які задовольняють потреби туристського ринку, перш за все, Північно-Східного регіону України, нашої держави в цілому, а також працюють за її межами.
Історія виникнення спеціальності «Туризм» бере початок з 2007 року. Підготовка фахівців туристської галузі спочатку здійснювалась на кафедрі «Теорії та методики фізичної культури» (завідувач кафедри – професор Т. О. Лоза), згодом – на кафедрі «Туризму, спортивно-гуманітарних дисциплін та економіки» (завідувач кафедри – професор В. А. Косяк).
5 вересня 2016 року – День народження кафедри «Туризму та готельно-ресторанної справи», яку з 2017 року очолює кандидат педагогічних наук, доцент кафедри І. С. Зігунова.
Розвиток туризму у світі диктує попит на розширення спектру підготовки спеціалістів туристської галузі згідно потреб суспільства. Упродовж років кафедра працює над знаходженням можливостей для впровадження нових спеціалізацій на спеціальності «Туризм», зміцненням матеріально-технічної бази, вдосконаленням навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу студентів та примноженням наукових здобутків.
На сьогодні на кафедрі працюють досвідчені викладачі, серед яких: доктор філософських наук, професор В. А. Косяк; доктор економічних наук, професор О. Ю. Кудріна; доктор біологічних наук, професор В. В. Дичко; кандидати педагогічних наук, доценти – В. М. Зігунов, І. С. Зігунова, О. В. Коваленко; викладачі-аспіранти – М. В. Єзута, Д. І. Закутайло, Є. М. Великодна; викладач Я. В. Євтушенко; посади лаборантів обіймають І. В. Тернова, Д. В. Река.

Склад кафедри

2 fb83a 2002311113

Косяк Валерій Андрійович – доктор філософських наук, професор,завідувач кафедрою з  2007-2017р, працює в університеті з 1981 року.

Базова освіта:

У 1970 році закінчив Харківський державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди за спеціальністю «Фізичне виховання» і отримав кваліфікацію «Вчитель фізичного виховання середньої школи».

Вчене звання, науковий ступінь:

У 2007 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури» на тему «Людина та її тілесність у різних формах культури: досвід філософської інтеграції» у Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (Рішення президії вищої атестаційної комісії МОН України від 14 червня 2007 р. ДД № 005968).
У 2008 році присвоєно вчене звання професора (Рішення Атестаційної колегії МОН України від 30 жовтня 2008 р. 12 ПР № 005691).

Основні фахові курси: «Психологія в туризмі», «Філософія туризму», «Етика,естетика»; «Філософія спорту», «Основи науково-дослідної роботи», «Туризмологія».

Коло наукових інтересів: філософія людини (філософська антропологія), філософія культури, естетика, спорт у системі культури.

Автор 4 монографій, 2 навчальних посібників та більше 100 наукових статей та методичних розробок.

Нагороди: грамоти ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка, відзнаки «Відмінник освіти України» та «За наукові досягнення» МОН України, Почесна відзнака Сумської міської ради «За майстерність».

Громадська діяльність:  приймає активну участь у різноманітних наукових, методичних та виховних заходах СумДПУ імені А. С. Макаренка.

 

Основні публікації за останні 3 роки

4 722fa 1933014836

Зігунова Інна Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, завідувач кафедрою з 2017 року. 

Базова освіта:

У 1989 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Географія і біологія» і отримала кваліфікацію «Вчитель географії та біології в загальноосвітній школі».

У 2000 році закінчила Українську академію банківської справи за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аудит» і отримала кваліфікацію «Економіст».

Вчене звання, науковий ступінь:

У квітні 2016 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» на тему «Професійна підготовка інструкторів туристського супроводу у вищих навчальних закладах».

Основні фахові курси: «Географія туризму», «Організація туризму», «Спортивний туризм», «Географія туризму», «Міжнародний туризм», «Підвищення туристсько-спортивної майстерності», «Теорія та методика туристсько-спортивної діяльності.

Коло наукових інтересів: теорія та методика професійної підготовки фахівців з туризму.

Авторка навчального посібника та більш 55 наукових статей та методичних розробок.

Нагороди: грамоти ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка, Управління культури і туризму Сумської обласної адміністрації.

Громадська діяльність: голова комісії з підготовки та атестації кадрів спортивного туризму Сумської області.

Основні публікації за останні 3 роки

3 e68f9 1101010987

Зігунов Василь Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, заступник директора ННІФК з питань інфраструктури. Працює в університеті з 2006 року.

Базова освіта:

У 1985 році закінчив Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Географія і біологія»,  отримав кваліфікацію «Вчитель географії та біології в загальноосвітній школі».

У 2000 році закінчив Українську академію банківської справи за спеціальністю «Банківська справа», отримав кваліфікацію «Економіст».

Вчене звання, науковий ступінь:

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» на тему «Професійна підготовка майбутніх менеджерів з туризму до організації туристсько-спортивної діяльності» у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. Сковороди (Рішення атестаційної колегії МОН України від 28 квітня 2015 р. ДК № 027589).

Основні фахові курси: «Туризм і туристичний похід».

Коло наукових інтересів: питання розвитку регіонального туризму, безпека в туризмі, професійна підготовка фахівців з туризму.

Автор двох навчальних посібників та більш 60 наукових статей та методичних розробок.

Нагороди: грамоти ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка, Голови міста Суми, Управління молоді та спорту Сумської обласної адміністрації, Управління освіти та науки Сумської обласної адміністрації, МОН України.

Громадська діяльність: Президент Федерації спортивного туризму Сумської області, голова комісії з підготовки та атестації кадрів спортивного туризму Національної Федерації спортивного туризму України, член Президії Міжнародної Федерації спортивного туризму.

Основні публікації за останні 3 роки

   
6 2b2b9 1167529606

Коваленко Олександр Вікторович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри.

Базова освіта:

У 2009 році закінчив Луганський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Бакалавр з фінансів та кредиту».

У 2010 році закінчив Луганський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Викладач вищого навчального закладу».

Вчене звання, науковий ступінь:

У квітні 2014 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти на тему «Формування економічної культури студентів інженерно-педагогічних спеціальностей в процесі професійної підготовки» у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка (рішення Атестаційної колегії МОН України від 26 червня 2014 р. ДК № 022521).

Основні фахові курси: «Туристські ресурси та технології їх використання», «Організація туризму», «Безпека в туризмі», «Інноваційні технології у туризмі», «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Туристичне краєзнавство», «Екскурсологія», «Регіонознавство».

Коло наукових інтересів: формування комунікативних та професійних знань, умінь та навичок у студентів, адаптація майбутніх фахівців туристичного та готельно-ресторанного бізнесу до сучасних економічних реалій, сучасні проблеми екскурсології та екскурсійного обслуговування туристів в Україні та світі.

Автор 42 наукових праць: 3 навчальних посібників, 10 методичних вказівок та рекомендацій, понад 30 наукових статей та тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, розробник екскурсійних маршрутів по м. Суми та іншим містам України.

Нагороди: грамоти ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка, ректора ЛНУ імені Тараса Шевченка, Управління культури і туризму Виконавчого комітету Сумської міської ради.

Громадська діяльність: з 2014 року волонтер ГО «Гуманітарний штаб зі справ вимушених переселенців», м. Київ (директор Єрмішина О. В.);з 2014 року волонтер БФ «Твоя мрія», м. Київ (директор Жучок Т. М.);з 2015 року керівник проекту «Экскурсии project «Шагая сквозь время», м. Київ (співорганізатор Воробйова О. М.).


Основні публікації за останні 3 роки

 2 43d14 1730597441 501cc 1360504518

 

Река Діана Вячеславівна- лаборант кафедри, працює в університеті з 2017 року.

Базова освіта: Закінчила Сумський будівельний коледж за спеціальністю «Архітектура та внутрішний інтер’єр» у 2017 році.
Коло інтересів: екскурсійний, рекреаційний, спортивний туризм; архітектура, вокал, мистецтво.
Громадська діяльність: приймає активну участь у різноманітних спортивних, культурних, виховних заходах кафедри та університету.

 evtushenko cffd3 2114846066 5afd3 439520222  

Євтушенко Ярослав Васильович - викладач кафедри, працює в університеті з 2017 року.

Базова освіта: Закінчив СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2010 році за спеціальністю «Олімпійський та професійний спорт», зі спеціалізацією «Спортивний туризм».
Основні фахові курси: «Підвищення туристсько-спортивної майстерності», «Організація туризму», «Організація і методика туристсько-спортивних заходів».
Коло наукових інтересів: Спортивний туризм, організація туристсько-спортивних заходів, топографія та спортивне орієнтування, альпінізм, гірсько-лижний туризм.
Громадська діяльність: Кандидат у майстри спорту зі спортивного туризму, інструктор-тренер зі спортивного туризму, суддя ІІ категорії (обласний рівень) зі спортивного туризму. Здійснював походи І – ІV категорії складності по території України та за її межами з різних видів туризму: пішохідного, гірського, водного, лижного, комбінованого. Неодноразовий призер Всеукраїнських, обласних та міських змагань зі спортивного туризму.Наукова діяльність кафедри:

Колектив кафедри плідно працює над науково-дослідною темою «Філософсько-антропологічна і культурологічна парадигми спорту і туризму» і у цьому науковому напрямку тісно співпрацює з кафедрою філософії та соціології СумДПУ імені А. С. Макаренка, кафедрами географії і туризму Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка та Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ).

Викладачами кафедри підготовлено та захищено докторську та три кандидатські дисертації, одному з них присвоєно вчене звання професора, трьом – доцента. Загальна кількість публікацій кафедри з 2007 року складає 5 монографій, 3 збірника наукових праць, понад 20 навчальних посібників, понад 300 наукових статей, з яких більше 100 у фахових та міжнародних виданнях.

Контактна інформація:

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, Навчально-науковий Інститут фізичної культури, кафедра Туризму та готельно-ресторанної справи.

Телефони для довідок: +38 (066) 406-50-00, +38 (066) 449-52-33 (МТС), +38 (096) 695-59-50, +38 (068) 435-27-10 (Київстар).

Приймальна комісія:

Телефон: +38 (0542) 68-59-15

Сайт: www.sspu.sumy.ua

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ    2017