20180705 145516 637e5 1193393860Атестація відбувалася у два етапи і складалася із письмового блоку (тестування і реферування) та усного (ділова розмова, повідомлення-презентація на задану тему).

 

Аналіз проведеного іспиту засвідчує: атестацію прийшли складати умотивовані, відповідальні, переважно з державницьким мисленням претенденти; попри хвилювання, учасники говорили, писали і демонстрували знання, проявили гречність, вихованість, коректність, тактовність, уважність.

Спільними зусиллями ми прийшли до висновку:
- мовна культура – це постійна робота, спрямована на виховання і вдосконалення кращих людських чеснот, створення свого фахового образу і досягнення соціального престижу в суспільстві.

 Вирішальну роль у мовній освіті й мовному вихованні особистості доцільно відводити роботі з академічними словниками, читанню якісних книг, у тому числі української класики. 

Відзначимо, що кафедра української мови підготувала кілька навчальних програм з мовної культури державного службовця для експрес-курсів чи поглибленого вивчення української мови, готова надати відповідні консультації зацікавленим особам. 

Запрошуємо Вас, ШАНОВНІ КОЛЕГИ, на наступні сесії в НАШ УНІВЕРСИТЕТ, де панує атмосфера творчості, доброзичливості, відкритості і прозорості.