jmm a776a 37365848Шановні учасники програми Жан Моне Модуль а також всі члени академічної громади Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка!

Запрошуємо Вас до участі у роботі круглого столу, що проводиться в рамках навчального курсу «Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти»

Засідання Круглого столу відбудеться о 16.00 17 грудня 2018 року в ауд. 218 центрального корпусу СумДПУ імені А.С. Макаренка

Програма круглого столу
Европейський вимір дослідження проблем у галузі теорії освіти: методологія, контексти, змістові та процесуальні засади, джерельна база

Питання для виступів та загальної дискусії

  1. Виміри розгляду досліджуваної освітньої (педагогічної) проблеми: глобальний, пан-регіональний (європейський), національний, регіональний, локальний. Осмислення перспективи розгляду досліджуваної проблеми на всіх названих вимірах.
  2. Синхронний та діахронний аспекти порівняльного аналізу досліджуваної освітньої (педагогічної) проблеми. Виокремлення етапів розвитку досліджуваного феномену (діахронний аналіз) та порівняльна характеристика його актуального стану (синхронний аналіз).
  3. Контексти розгляду досліджуваної проблеми (історичний, соціально-економічний, політичний, культурно-освітній тощо) та їх порівняльний аналіз.
  4. Сутнісні характеристики досліджуваного освітнього (педагогічного) феномену (процесу), що зумовлюють критерії порівняльного аналізу та уможливлюють європейський вимір розгляду проблеми.
  5. Характеристика джерельної бази для здійснення порівняльного аналізу досліджуваної проблеми.